posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
WYSTAWA STAŁA 

JAN KOCHANOWSKI - DUCH MIEJSCA, KLIMAT EPOKI

Wystawa ukazuje czarnoleskiego poetę, jako europejskiego twórcę, odwołującego się do wzorów basenu Morza Śródziemnego (łacińskie Elegie, tłumaczenie Iliady Homera, Odprawa posłów greckich) i chrześciańskich korzeni jego artystycznej wizji świata (Psałterz Dawidów, Pieśń XXV).
W swojej wymowie poznawczo-dydaktycznej, odwołuje się do zachowanych artefaków przeszłości i autentycznego, historycznego miejsca (drzwi z jego zabudowy dworskiej, czarnoleski, kurdybanowy fotel, lapidaria z sycyńskiej kaplicy rodowej, folwark - graficzna i przestrzenna próba odtworzenia) oraz pielęgnacji tradycji narodowej, sięgającej XVI wieku. Ważną osią jest "Psałterz Dawidów", jako najważniejszy sukces literacki geniuszu poetyckiego Jana Kochanowskiego. Jednym z głównych celów jest pokazanie w różnych przejawach artyzmu poetyckiego jego dzieł: Pieśni, Fraszki, Treny.
Z
a pomocą technik interaktywnych, zwiedzający stają się aktywnymi uczestnikami gościny w czarnoleskim dworze. Klikając na mapę dotrą do miejsc, z którymi poeta był związany w trakcie swojej nauki, podróży czy działalności publicznej, a specjalne efekty dźwiękowe przywołują atmosferę życia rodzinnego w czarnoleskim dworze.