posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
CZYTANIE PROZY JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

W piątek, 27 marca w Międzynarodowym Dniu Teatru, w Muzeum odbyła się druga edycja głośnego czytania tekstów literackich z cyklu  NIECH ŻYJĄ TEKSTY! Bohaterem tegorocznego spotkania był Jarosław Iwaszkiewicz. Grupa teatralna ELEKTRA ze Szkoły Drzewnej w Garbatce Letnisko ze swoją opiekunką Elżbietą Dziedzicką przygotowali adaptację  fragmentów wspomnień Iwaszkiewicza Podróże do Polski z 1977 roku oraz opowiadania Kościół w Skaryszewie z 1967 roku.

Gościem specjalnym był Radosław Romaniuk, autor  najnowszej biografii: Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza (t.1 Iskry 2012 rok: t.2 w przygotowaniu 2015 rok). Romaniuk jest autorem wielu książek, między innymi  o Lwie Tołstoju, Dramat religijny Tołstoja. W 2005 roku wydał One. Kobiety, które kochały pisarzy. Jest to opowieść o Nadieżdzie Mandelsztamowej, Annie Iwaszkiewiczowej, Zofii Tołstojowej i Marii Kasprowiczowej. Współpracuje z takimi pismami jak:  „Znak”, „Twórczość”, „Nowe Książki”, „Przegląd Humanistyczny”, „Tygodnik Powszechny”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, „Zeszyty Literackie”, „Gazeta Wyborcza”, ”Tekstualia”, „Stolica” ,”Bliza”, „Kamerton”.

Jest laureatem Nagrody „Nowych Książek” za 2012 rok oraz nagrody portalu literackiego granice.pl dla najlepszej książki roku 2012 w kategorii „Perły z lamusa”.


Powitanie gości - kustosz Maria Jaskot i Mirosław Dziedzicki dyrektor Szkoły Drzewnej w Garbatce Letnisko.

Goście w skupieniu słuchają interpretacji tekstów Iwaszkiewicza.

Grupa teatralna ELEKTRA.

Radosław Romaniuk autor najnowszej biografii Jarosława Iwaszkiewicza.