posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
CZARNOLESKIE SPOTKANIA SOBÓTKOWE - XXIV EDYCJA
 
W sobotę 27 czerwca w Muzeum jana Kochanowskiego, odbyły się  doroczne  obchody sobótkowe. Oficjalne otwarcie i powitanie gości nastąpiło w amfiteatrze, w parku muzealnym. Podczas uroczystej gali wręczone zostały nagrody literackie „O dzban czarnoleskiego miodu”. Po ogłoszeniu przez jury konkursowe  laureatów, nastąpiła uroczysta prezentacja nagrodzonych wierszy w interpretacji Hanny „Avis” Zembrzyckiej. Tegoroczną edycję podsumował Jan Zdzisław Brudnicki, krytyk literacki i eseista. Powiedział miedzy innymi: konkurs „O dzban czarnoleskiego miodu”, wyróżnia spośród innych konkursów miedzy innymi to, że odwołuje się do znacznie głębszej tradycji polskiej i rodzimego języka. Niesie też z sobą pokłady renesansowych narracji głoszących urodę życia, piękno krajobrazu, liryzm pieśni polskich i humanistycznego współczucia rodzinnego”,
Licznie zgromadzeni w amfiteatrze goście mogli poznać także grono laureatów Nagrody im. Jana Kochanowskiego, którą ustanowiła Kapituła Stowarzyszenia Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego „Renesans”.
Tegoroczni laureaci to osoby indywidualne i zespoły. W dziedzinie literatury - nagrodę otrzymał Cezary Imański –historyk ze Zwolenia, w dziedzinie folkloru i sztuki ludowej - Zespół „Korzenie” z Łaguszowa, w dziedzinie teatru – Grupa Teatralna „Przymierze Pokoleń” z Lipin, w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego -  Eugenia Januszewicz – regionalistka z Policzny. W tym roku nie przyznano nagród w dziedzinie muzyki.
Z miłym aplauzem spotkały się występy zespołów regionalnych – „Sobótki” z Czarnolasu oraz zespołu „Korzenie” z Łaguszowa.
Na zakończenie tej części uroczystości wystąpił Zespół „Wyspy Dobrej Nadziei ”. Lider zespołu Adam Tkaczyk ma w repertuarze wybitne interpretacje tekstów poetyckichich: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Edwarda Stachury, Jeremiego Przybory i wielu innych wspaniałych poetów.
Po niezwykle klimatycznym koncercie wszyscy goście w barwnym korowodzie przeszli nad staw, gdzie odbyła się część obrzędowa z udziałem zespołów regionalnych i  grupy rekonstrukcji historycznej.
Wszyscy w atmosferze tradycji świetojańskiejj, wianków puszczanych na wodę i płonącego ogniska smakowali miód lipowy z czarnoleskich pasiek. 

Maria Jaskot - kustosz Muzeum Jana Kochanowkiego
  
Tomasz Adamiec -wójt Gminy Policzna z żoną

Goście XXIV Czarnoleskich Spotkań Sobótkowych

  Goście na widowni w amfiteatrze

Zespoł "Korzenie" z Lipin i Grupa Teatralna "Przymierze Pokoleń" z Łaguszowa

Laureaci konkursu literackiego"O dzban czarnoleskiego miodu" wraz z fundatorami

Korowód sobótkowy prowadzony przez dziewczęta z zespołu "Sobótka".  Inscenizacja nocy świetojańskiej- grupa "Sobótka" z Czarnolasu.

Obrzędowe puszczanie wianków na wodę.

Pokaz walki na szable - grupa rekonstrukcyjna chorągwi tatarskiej