posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
XXIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI „O DZBAN CZARNOLESKIEGO MIODU” - LAUREACI
Skład komisji oceniajacej:
 
Jan Zdzisław Brudnicki – przewodniczący
Tadeusz Purtak - członek
Adolf Krzemiński – sekretarz
 
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 18 poetów.  Jury oceniło 57 wierszy i  postanowiło przyznać następujące nagrody:
I nagrodę  EDYCIE WYSOCKIEJ  z Miastka, autorce zestawu wierszy opatrzonych godłem Meduza – (nagroda w wysokości 500 złotych - fundator: Urząd Miasta i Gminy w Zwoleniu);
II nagrodę BOGUSŁAWOWI  NOWICKIEMU ze Świętochłowic,  autorowi zestawu wierszy opatrzonych godłem Pejzaż Lunarny – (nagroda w wysokości 400 złotych - fundator: Starostwo Powiatowe w Zwoleniu);


Laureat II nagrody Bogusław Nowicki
 
III nagrodę PAWŁOWI PODLIPNIAKOWI z Radomia, autorowi zestawu wierszy opatrzonych godłem Jan bez Czarnolasu  (nagroda w wysokości 300 złotych - fundator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Załuskich w Radomiu);
 
Laureat  III nagrody Paweł Podlipniak
Dwa wyróżnienia dla: ADAMA  TRISTANA FELIKSA z Warszawy, goło Niezapominajka i HANNIE „AVIS” ZEMBRZYCKIEJ z Radomia, godło BIAŁY( obydwie nagrody w wysokości po 150 złotych - fundator: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
Ponadto przyznano wyróżnienia honorowe (do protokołu) autorom wierszy opatrzonych  następującymi godłami:
- Ipse fecit - Anna Piliszewska z Wieliczki,
- Perspektywa -  Miłosz Anabell  z Warszawy,
- Ostatni taki zachód słońca - Adam Bolesław Wierzbicki – Dłużek, woj. lubuskie,
- Za miedzą - Janusz Pyziński z Podgrodzia k. Dębicy,
- Nostalgia  - Jadwiga Stróżykiewicz z Barcina,
- Liść lipy -  Maria Markowska z Przyłęka.
 
Konkurs czarnoleski pod wezwaniem Jana Kochanowskiego, pośród wielu innych (Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Władysława Broniewskiego, Stanisława Grochowiaka) wyróżnia się tym, że odwołuje się do znaczenia głębszej tradycji polskiej i rodzimego języka. Niesie też z sobą pokłady renesansowych rodem narracji głoszących urodę życia, piękno krajobrazu, liryzm pieśni polskich i humanistycznego współczucia rodzinnego. W tym roku, na modłę poezji profesjonalnej i ludowej, objawiły się w Konkursie „O dzban czarnoleskiego miodu” współczesne pieśni miłosne, pejzaże wiejskie centralnej Polski, psalmy, fraszki i portrety wieszcza Kochanowskiego. Dodatkowym wątkiem było wyróżnione silnie pragnienie zgody narodowej.
 JURY
Radom, 17 czerwca 2015 roku.
 

 
Laureaci konkursu wraz z fundatorami  uhonorowani podczas XXIV Czarnoleskich Spotkań Sobótkowych w dniu 27czerwca 2015 roku..