posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
NAGRODY im. JANA KOCHANOWSKIEGO 2015 – PREZENTACJA LAUREATÓW
 
Kapituła Nagrody im. Jana Kochanowskiego Stowarzyszenia Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego po raz kolejny przyznała nagrody w dziedzinach:
 
LITERATURY: - dla Cezarego Imańskiego - historyka ze Zwolenia za opracowanie monografii „Dzieje Zwolenia”, stałą współpracę z prasą regionalną oraz popularyzowanie wiedzy historycznej.
 
Cezary Imański i Adolf Krzemiński z Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu
 
FOLKLORU  I  SZTUKI  LUDOWEJ – dla Zespołu  „Korzenie”  z Łaguszowa za działalność dla kultury i tradycji ludowej.
 
Zespół „Korzenie” z Łaguszowa z wójtem gminy Przyłęk Marianem Kusiem
 (po prawej stronie)
 
TEATRU – dla Grupy Teatralnej  „Przymierze Pokoleń”  z Lipin za udział w Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie oraz innych wydarzeniach teatralnych.
 
Grupa Teatralna „Przymierze Pokoleń” z Lipin z wicemarszałkiem  Leszkiem Ruszczykiem (pierwszy od lewej)
 
OCHRONY  DZIEDZICTWA  KULTUROWEGO  – dla Eugenii Januszewicz z Policzny,  za działalność regionalną, propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy o Policznie i regionie, dbałość o miejsca upamiętniające ważne postacie i wydarzenia oraz wieloletnią niestrudzoną działalność dziennikarską i reporterską.
 

 
Eugenia Januszewicz w towarzystwie wicemarszałka Leszka Ruszczyka (w środku), wójta gminy Policzna Tomasza Adamca (od lewej)  i Tadeusz Derlatki – prezesa Stowarzyszenia Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego „Renesans”
 

 
Laureaci Nagrody im. Jana Kochanowskiego 2015