posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
WIECZÓR AUTORSKI BARBARY WACHOWICZ  

W sobotnie popołudnie 12 września miłośnicy książek Barbary Wachowicz mogli cieszyć się Jej obecnością w czarnoleskim dworku.  Pisarka najwięcej miejsca poświeciła gawędzie o  Naszym Patronie, nawiązując do barwnych wątków jego życiorysu. Spotkanie poprowadziła z charakterystycznym dla siebie budowaniem  plastycznych obrazów, malując słowami swych bohaterów i wydarzenia. Niezwykle charyzmatyczną osobowością, promiennym uśmiechem i aktorską narracją powodowała, że obecni w sali goście wynieśli ze sobą wielką dozę wzruszeń.

Kustosz Maria Jaskot wita przybyłych na spotkanie  gości

 Goście zgromadzeni w dworku

Zespół "Sobótka" wykonuje pieśń powitalną Marii Morstin Górskiej "Do Pana z Czarnolasu"

Zapoznała także gości ze swoją dwutomową gawędą pt. „Siedziby Wielkich Polaków” ze zdjęciami Zenona Zyburtowicza.  W pierwszym tomie uhonorowała Czarnolas - siedzibę Jana Kochanowskiego. Album zawiera opis domostw sławnych Polaków wraz z urodą architektury dworków polskich, ukazaną poprzez unikatową ikonografię. Styl jakim posługuje się w książce przenosi czytelnika w przeszłość i sprawia, że chce pozostać dłużej z ich mieszkańcami. Obydwa tomy napisane zostały z wielką pasją i miłością do tego co niezwykłe, piękne i polskie.


Na sobotnim spotkaniu nie brakowała akcentów patriotycznych i były to równie silnie wzruszające momenty, osnute na jej opowieściach zawartych w pięciotomowej sadze o najsłynniejszych postaciach naszego harcerstwa. „Wierna rzeka harcerstwa”.

Na spotkanie do Czarnolasu przybyli harcerze z ZHR – drużyny ze Zwolenia i Pionek.   Autorka spełniła prośbę druhen drużyny „Victoria” i w jej  obecności  złożyły  Przyrzeczenie Harcerskie.

Druhny ze zwoleńskiego szczepu „Myśl Niepodległa” i pionkowskiego „Victoria”

Rozmowa z czytelnikami

Składanie autografów na tomach autorki

Barbara Wachowicz uprawia wspaniałą i unikatową sztukę pisarską, obdarzając współczesną literaturę cyklem znakomitych książek biograficznych. W Dziełach tych łączy autorka podziwu godną erudycję, opartą na doskonałej wiedzy faktograficznej (wzbogaconej studiami z autopsji) z przenikliwą intuicją poznawczą i perfekcyjną kompozycją. Daje w swoich dziełach ogromną i rzetelną  wiedzę wolna od zniekształceń i tendencyjności, zawsze wierna swojemu posłannictwu miłości Ojczyzny, misji bezinteresownego służenia kulturze i narodowi.

Prof. Lech Ludorowski

 

Pod jej piórem, pod jej obiektywem twórczości nie jest „cokolwiek dalej” , lecz zupełnie blisko. Mickiewicz wyjechał przed chwilą. Kościuszko zaraz powróci, Chopin jeszcze gra…To jest ciągle ta sama Polska. Bezgraniczna. Zaścianek i Europa, ojczyzna i przyswojona sztuką Ojczyzna tworzy jedno wielkie ludzkie uniwersum, oświecone rozumem, ogrzane sercem”.

Ks. Prof. Janusz St. Pasierb