posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
„KOCHANOWSKI I MEDYCYNA”- WYKŁAD

 
            W sobotę 30 stycznia, wszyscy zainteresowani  tematyką wykładu mogli spotkać się w Muzeum Jana Kochanowskiego, w budynku „Kordegara” z  prof. Piotrem Muldnerem Nieckowskim z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, naukowcem i praktykującym  lekarzem. Profesor jako specjalista w dziedzinie językoznawstwa  i  jeden z najbardziej znanych frazeologów w Polsce, wykład rozpoczął od przypomnienia, że to Jan Kochanowski stworzył nowy język, nie  tylko literacki, ale również język codziennej mowy, jako pierwszy zdolny do wyrażania i opisywania zjawisk, nie tylko rzeczywistości materialnej, ale i duchowej. Podkreślił, że porównując język którym posługiwał się Kochanowski z językiem na przykład  Mikołaja Reja, ma się wrażenie, że są to dwa różne światy językowe. W wierszu Kochanowski posługiwał się porównaniami, metaforami, przenośniami, jego styl był artystyczny, głęboko duchowy.
            Profesor zwrócił uwagę, że kwestie zdrowia, choroby, życia i śmierci przewijały się często w twórczości Kochanowskiego, dotyczyło to nie tylko poszczególnych, konkretnych osób, ale również  kwestii kraju, państwa, władzy, jak chociażby w „Satyrze”
 
„Ale Pańskiego zdrowia ani mocne sklepy,
Ani tak dobrze strzegą poboczne oszczepy
Jako miłość poddanych i wiara życzliwa”


            Centralnym i najbardziej znanym utworem poświęconym zdrowiu jest
fraszka „Na zdrowie”, z ksiąg trzecich. Nie brakuje aspektów zdrowia w korespondencji prowadzonej przez poetę z przyjaciółmi.
            Profesor przywoływał wybitne osobowości medyczne i omawiał ich imponujące osiągnięcia, począwszy od Hipokratesa i Galena. Zwrócił uwagę, że jednak na gruncie polskim i w Europie, pomimo  postępu wiedzy medycznej w epoce Kochanowskiego nadal o anatomii człowieka  nie wiele wiedziano. Nie potrafiono diagnozować i leczyć wielu chorób.
            Następnie poddał szczegółowej analizie przyczyny i okoliczności śmierci Jana Kochanowskiego w Lublinie, w 1584 roku.
            Całość wykładu można obejrzeć na portalu www.cyfrowyczarnolas.pl, w galerii wideo. Zapraszamy.