posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
XXV OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI „O DZBAN CZARNOLESKIEGO MIODU” - LAUREACI 2016
 
 
Skład komisji oceniającej:
 
Jan Zdzisław Brudnicki – przewodniczący
 
Marian Popis - członek
 
Adolf Krzemiński – sekretarz
 
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 19 poetów. Jury oceniło blisko 60 wierszy i  postanowiło przyznać następujące nagrody:
I nagrodę  JANUSZOWI PYZIŃSKIEMU z Podgrodzia, autorowi zestawu wierszy opatrzonych godłem Kłos – (nagroda w wysokości 500 złotych - fundator: Urząd Miasta i Gminy w Zwoleniu);
 
Dwie równorzędne II nagrody ANDRZEJOWI ZIOBROWSKIEMU z Nowej Huty, autorowi zestawu wierszy opatrzonych godłem Troja (nagroda w wysokości  400 złotych - fundator: Starostwo Powiatowe w Zwoleniu) oraz EDYCIE WYSOCKIEJ z Miastka, autorce zestawu wierszy opatrzonych godłem Za oknem  – (nagroda w wysokości  400 złotych - fundator: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu);
 
Laureat II nagrody   fot. Elżbieta Nowakowska
III nagrodę ANNIE PILISZEWSKIEJ z Wieliczki, autorce zestawu wierszy opatrzonych godłem Żabot z żorżety  (nagroda w wysokości 300 złotych - fundator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Załuskich w Radomiu);
 
Laureat  III nagrody   fot. Elżbieta Nowakowska
Wyróżnienie dla: IWONY ŚWIERKULI z Warszawy, godło Cappuccino  (nagroda w wysokości 200 złotych - fundator: Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu);
 
Laureaci Wyróżnieni,   fot. Elżbieta Nowakowska
 
Ponadto przyznano dwa wyróżnienia honorowe (do protokołu) autorkom wierszy opatrzonych  następującymi godłami:
- Lampa Aladyna - Katarzyna Wiktoria Polak z Krakowa,
- Zula -  Renata Pogorzelska – Wojtaszek z Czarnolasu,
 (albumy dla nich ufundowały stowarzyszenia: Stowarzyszenie Grupa Literacka „Łuczywo” i Towarzystwo Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska”).
 
Laureatka nagrodzona Wyróżnieniem Honorowym,   fot. Elżbieta Nowakowska
 
Tegoroczne pokłosie Konkursu jest bogate artystycznie i intelektualnie. Wiele utworów powstało z inspiracji twórczości Jana Kochanowskiego – patrona Konkursu. Ta prawda wynikająca z już dwudziestu pięciu edycji Konkursu dobitnie potwierdza, iż poezja Mistrza z Czarnolasu jest ciągle żywym źródłem natchnienia wielu poetów.
JURY, Radom, 20 czerwca 2016 roku.