posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
NAGRODA im. JANA KOCHANOWSKIEGO 2016 – PREZENTACJA LAUREATÓW
 
Kapituła Nagrody im. Jana Kochanowskiego Stowarzyszenia Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego „Renesans” w składzie:
 
mgr inż. Marian Kuderski – kanclerz Kapituły
dr Stefan Rosiński – sekretarz Kapituły
mgr Krzysztof Kozera – członek Kapituły
 
po raz kolejny przyznała nagrody w dziedzinach:
 
FOLKLORU  I  SZTUKI  LUDOWEJ:
 
- Zespołowi Śpiewaczemu „Łaguszowianki” z Łaguszowa za całokształt działalności folklorystycznej i podtrzymywanie tradycji ludowych.
(nagrodę ufundował Wójt Gminy Przyłęk Pan Marian Kuś)
 
Nagroda im. Jana Kochanowskiego dla zespołu „Łaguszowianki”  fot. Elżbieta Nowakowska
 
- Pani Lucynie Wolszczak z Czarnolasu za całokształt dorobku artystycznego, oraz propagowanie kultury regionalnej i działalności artystycznej  w Zespole „Sobótka” .
(nagrodę ufundował Wójt Gminy Policzna Pan Tomasz Adamiec)
 
Nagroda im. Jana Kochanowskiego dla Pani Lucyny Wolszczak  fot. Elżbieta Nowakowska
 
OCHRONY  DZIEDZICTWA  KULTUROWEGO  CZŁOWIEKA:
 
- Zespołowi Folklorystycznemu  „Gotardowie”  ze Zwolenia oraz indywidualnie Joannie Tęczy, założycielce i liderce zespołu za całokształt dorobku artystycznego i ponad 40. letnią promocję Ziemi Zwoleńskiej na terenie kraju i za granicą.
(nagrodę ufundowała Burmistrz Miasta Zwolenia Pani  Bogusława Jaworska).
 
Nagroda im. Jana Kochanowskiego dla Joanny Tęczy i zespołu „Gotardowie”
 fot. Elżbieta Nowakowska