posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
XXVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI „O DZBAN CZARNOLESKIEGO MIODU” - LAUREACI
 
Skład komisji oceniającej:
 
Piotr  Müldner-Nieckowski – przewodniczący
 
Adolf Krzemiński – członek
 
Jacek Jan Tatar – członek
 
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 23 poetów, spośród których jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
I nagrodę KATARZYNIE WIKTORII POLAK z Krakowa, autorce zestawu wierszy opatrzonych godłem Jesienna – (nagroda w wysokości 700 złotych - fundator: Marszałek Województwa Mazowieckiego);
Laureatka I nagrody- Katarzyna Wiktoria Polak
 
II nagrodę ANNIE PILISZEWSKIEJ z Wieliczki, autorce  zestawu wierszy opatrzonych godłem Seans spirytystyczny – (nagroda w wysokości 500 złotych - fundator: Burmistrz Zwolenia);
Laureatka II nagrody- Anna Piliszewska
 
III nagrodę JACKOWI TATAROWI z WARSZAWY, autorowi zestawu wierszy opatrzonych godłem WIST (nagroda w wysokości 400 złotych - fundator: Starosta Zwoleński);
Dwa wyróżnienia I stopnia po 300 zł każde dla: KRZYSZTOFA REJMERA  z Warszawy, godło córa Pomony - nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i MONIKI MAZUR-MITROWSKIEJ z Radomia, godło Vasabi - nagroda ufundowana przez Wójta Gminy Policzna.
 
Dwa wyróżnienia II stopnia po 200 zł każde dla: ANNY MIKOS z Karczewa, godło Jan Sebastian – nagroda ufundowana przez Wójta Gminy Policzna i ELI GALOCH z Turku, godło Wądoły – nagroda ufundowana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia.
Laureatka wyróżnienia II stopnia - Anna Mikos
 
Ponadto przyznano nagrodę specjalną ufundowaną przez Pana Macieja Kosowskiego w wysokości 400 zł dla TADEUSZA CHARMUSZKO z Suwałk za wiersze opatrzone godłem Piwonia.
 
(…) Nagrodzone zostały wiersze, które wynikają z przeżyć i myśli prawdziwych,  a nie wykoncypowanyh na użytek konkursu poetyckiego. Autorzy nagrodzonych wierszy naprawdę myślą i czują. Ponadto ciekawe są nawiązania do miejsca konkursu, Czarnolasu, do osób z tym miejscem związanych. Ale – co ważniejsze „słyszy się” w nich nutę ludową inną niż u Kochanowskiego. To istotne, bo świadczy o artystycznej samodzielności autorów (…)
 
 
JURY, Radom, 23 czerwca 2018 roku.