posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
NAGRODA im. JANA KOCHANOWSKIEGO 2018
 
Kapituła Nagrody im. Jana Kochanowskiego Stowarzyszenia Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego „Renesans” w składzie:
 
Adolf Krzemiński – kanclerz Kapituły
Jacek Jan Tatak – sekretarz Kapituły
Maria Jaskot – członek Kapituły
 
po raz kolejny przyznała nagrody w dziedzinach:
 
FOLKLORU I SZTUKI LUDOWEJ:
 
Jadwidze Skoczylas z zespołu „Mierziączki” – za całokształt działalności folklorystycznej i podtrzymywanie tradycji ludowych. Nagrodę ufundował Wójt Gminy Przyłęk Marian Kuś
 
 Jadwiga Skoczylas w towarzystwie prezesa Stowarzyszenia Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego „Renesans” Mariana Popisa i wójta gminy Przyłęk - Mariana Kusia
 
Krzysztofowi Maślance - za popularyzowanie kultury i sztuki regionalnej. Nagrodę ufundował Wójt Gminy Policzna Tomasz Adamiec.
 
 Krzysztof Maślanek odbierający nagrodę z rąk prezesa Stowarzyszenia Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego „Renesans”-  Mariana Popisa
 
TEATRU dla Izabeli Rondudy – dyrektor Lipskiego Centrum Kultury – za całokształt dokonań w zakresie popularyzowania teatru profesjonalnego i amatorskiego, a także za wyjątkowe osiągnięcia na polu krzewienia kultury żywego słowa. Nagrodę ufundował Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Strózik.
  
OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO dla Natalii Anny Wieczerzyńskiej – dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu – za znaczący dorobek w zakresie popularyzowania życia i twórczości Jana Kochanowskiego oraz kultury regionalnej. Nagrodę ufundował Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Strózik
 
 Natalia Anna Wieczerzyńska w towarzystwie Ilony Jaroszek – dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Wójta Gminy Policzna Tomasza Adamca (w środku) i Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Zbigniewa Gołąbka