posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
SPOTKANIA LITERACKIE
 
 
Cykliczne wydarzenie „Niech żyją teksty!”. Tegoroczne poświęcone zostało Cyprianowi Kamilowi Norwidowi. Grupa Teatralna „Elektra” ze Szkoły Drzewnej i Leśnej w Garbatce Letnisku, pod kierunkiem Elżbiety Dziedzickiej przeczytała między innymi utwory: „Coś ty Atenom zrobił Sokratesie”, ,,Czarne kwiaty” (fragment o J. Słowackim i A. Mickiewiczu), „Promethidion”, „Listy Fryderyka Chopina do D. Potockiej” (fragmenty), „ Fortepian Szopena”.
 
Próbie czytanej przysłuchiwał się prof. Wiesław Rzońca z Uniwersytetu Warszawskiego, literaturoznawca (specjalista w epokach romantyzmu i modernizmu), znawca życia i twórczości Norwida, autor takich dzieł jak: „Norwid – poeta pisma” (1995), „Witkacy-Norwid. Projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej”(1998), „Norwid a romantyzm polski” (2005), „Symbol w dziele Cyprana Norwida (2010 red. tomu zbiorowego) czy „Premodernizm Norwida – na tle symbolizmu literackiego drugiej połowy XIX wieku”. Uczestnicy mogli wysłuchać wykładu profesora Rzońcy, który nawiązując do biografii bohatera spotkania, podkreślił  jego związki  osobiste i literackie   z Czarnolasem.
Czarnoleska przestrzeń wypełniła się także słowami:
„(…) Złotostrunna nie opuść mnie lutni!
Czarnoleskiej ja rzeczy
Chcę – ta serce uleczy (…)”

 
Utwór napisany we Florencji,  w 1844 
 
Wystąpienie prof. Wiesława Rzońcy
 
 
Grupa Teatralna „Elektra”
 
Pierwszym etapem XXVII Czarnoleskich Spotkań Sobótkowych, który  zainaugurował tegoroczną edycję, stały się  wystąpienia zaproszonych gości: prof. Wiesława Pawlaka z Katedry Literatury Staropolskiej, który omówił zagadnienie humanizmu chrześcijańskiego w twórczości Kochanowskiego, dr. Tomasza Lawendy z Zakładu Literatury Staropolskiej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, poświęcony wątkom miłosnym w dziełach czarnoleskiego poety. Trzeci z wykładów pn. „Kochanowski i cywilizacja łacińska”, został wygłoszony przez Jana Jacka Tataka, wiceprezesa Stowarzyszenia Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego „Renesans”.
Było to kolejne ze spotkań edukacyjnych, złożone w hołdzie renesansowemu poecie, które miało na celu poznawanie i omawianie znaczenia twórczości Jana Kochanowskiego w literaturze okresu renesansu w Polsce i Europie.
 
 
Wystąpienie Jana Jacka Tataka, wiceprezesa Stowarzyszenia Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego „Renesans”
 
 
Wykład wygłoszony przez prof. Wiesława Pawlaka
 
 
Wystąpienie dr. Tomasza Lawendy
 
„Kochanie, jutro zaczniemy od nowa”, spektakl Teatru „Resursa”, który wybrzmiał w wyjątkowy sposób w urokliwych wnętrzach czarnoleskiego dworku. Jest to kolejne spotkanie, które zostało zrealizowane  w ramach trwającej od kilku lat wzajemnej współpracy. Sztuka powstała na podstawie tekstów poetyckich i prozatorskich radomskich twórców: Ewy Nakoniecznej, Marty Malinowskiej, Martyny Sobańskiej, Katarzyny M. Wiśniewskiej, Pawła Podlipniaka, Roberta Utkowskiego, Jacka Skwirowskiego, Kamila Radulskiego. Wyboru i adaptacji dokonał Grzegorz Bartos.  Muzykę do spektaklu napisał Jarosław Zarychta, a wyreżyserował Robert Stępniewski.
Spektakl opowiada historię kilku burzliwych związków, które zmagają się z typowymi dla współczesnego świata problemami.
Oryginalność spektaklu dodatkowo wzmocniona została scenerią, w której aktorzy grali w interakcji z publicznością.
 
   
Spektakl „Kochanie, jutro zaczniemy od nowa” na podstawie tekstów literackich
 
 
Teatr Resursa we wnętrzach czarnoleskiego muzeum
 
Projekt PSALMOTEKA, zainaugurowany został 12 października w Muzeum Zamek w Janowcu. Przez kilka godzin dwudziestokilku osobowa grupa dzieci ze szkół w Policznie i Czarnolesie uczestniczyła w warsztatach artystycznych poprowadzonych przez Mathiasa Jurke, właściciela pracowni sztuki „Atelier of Art”, którą prowadzi w Michenendorfie koło Poczdamu. Powstałe na warsztatach prace zostały zaprezentowane kolejnego dnia, tj. 13 października w altanie plenerowej czarnoleskiego parku podczas pikniku literackiego, który był elementem Projektu „Psalmoteka”. Sama idea projektu wymyślona została przez Stowarzyszenie „Pamiętamy o ogrodach”, któremu przewodniczy Henryka Janik, germanistka i znawczyni sztuki zielarskiej. Współpracę przy projekcie zaproponowała równolegle Muzeum Jana Kochanowskiego, Muzeum Zamek w Janowcu i Stowarzyszeniu Tłumaczy Literatury. Wszyscy ofertę współrealizacji projektu przyjęli entuzjastycznie.
Jest to idea, która ma być hołdem dla wybitnych tłumaczy literatury polskiej.
Skoncentrowanie głównych działań projektu w Czarnolesie   jest świadectwem tego,że to właśnie tu powstało wybitne dzieło translatorskie, autorstwa Jana Kochanowskiego „Psałterz Dawidów”.
Clou wydarzenia było posadzenie w czarnoleskim parku kilkunastu lip, poświęconych pamięci między innymi takich znakomitych tłumaczy literatury jak: Jan, Piotr, Mikołaja i Andrzej Kochanowscy, Stanisław Barańczak, Anna Iwaszkiewiczowa, Julian Tuwim, Teresa Chłapowska i inni. Utworzony został w ten sposób, jedyny w swoim rodzaju pomnik z żywych drzewek dla uhonorowania mistrzów trudnej sztuki przekładania dzieł literackich.
Wydarzeniom towarzyszył wykład prof. Jerzego Jarniewicza, tłumacza literatury anglojęzycznej i irlandzkiej, poety, krytyka literackiego, kierownika Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Rozmowę o warsztacie tłumacza i nowej książce pana prof. „Tłumacz między innymi” poprowadziła Dorota Konowrocka-Sawa. Dopełnieniem całości był koncert Janusza Grzesza „Teatr Jednego Rapsoda” z Krakowa wraz z towarzyszeniem skrzypiec Joanny Giemzowskiej – Pilch i Izabelli Śliwińskiej (śpiew). Odrębnym, ale spójnym ogniwem były warsztaty dla najmłodszych pn. „Biżuteria dla Urszulki”, jak też degustacja potraw jarskich oraz prezentacja wydawnictw regionalnych.
 
 
Pieśń „Pamiętajmy o ogrodach” w wykonaniu nauczycieli i  uczniów ze szkoły w Czarnolesie
 
 
Sadzenie lip poświęconych pamięci wybitnych tłumaczy literatury
 
 
Koncert Janusza Grzesza „Teatr Jednego Rapsoda” z Krakowa
 
 
Warsztaty artystyczne prowadzone przez Mathiasa Jurke
 
 
Prezentacja prac powstałych na warsztatach plastycznych w Janowcu