posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
NAGRODZENI W III KONKURSIE „ FOTO-POETICA”
 
Jury w składzie:
Leszek Jastrzębiowski – AFRP,RTF
Stanisław Gąsior – AFRP,RTF
po przeanalizowaniu nadesłanych prac fotograficznych przyznało nagrody w
kategorii  A dla szkół podstawowych i gimnazjów:
 
I Nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy Policzna otrzymują ex aequo:
Karolina Bukowska z Gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli i Anna Gniadkowska z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu,

  
 
I nagroda w konkursie FOTO - POETICA
Karolin Bukowska 
 
I nagroda w konkursie FOTO - POETICA
Anna Gniadkowska
 
II Nagrodę ufundowaną przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu otrzymała
Sylwia Kruk z Gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach,
 
 
II nagroda w konkursie FOTO -  POETICA
 
 
III Nagrodę ufundowaną przez Stanisława Bartosiewicza, właściciela Zakładu Usługowo-Produkcyjno-Handlowego z siedzibą w Czarnolesie otrzymują           ex aequo: 
 
Amelia Jedlikowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobieszynie i Wiktoria Muniak z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli.
 
 
 
III nagroda w konkursie FOTO - POETICA
Amelia Jedlikowska
  
 
III nagroda w konkursie FOTO - POETICA
Wiktoria Muniak
 
W kategorii B nagród nie przyznano.
           Jury składa gratulacje laureatom i wszystkim uczestnikom Konkursu.