posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
NAGRODA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO 2019
 
 
 Kapituła Nagrody im. Jana Kochanowskiego Stowarzyszenia Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego „Renesans” w składzie:
 
Adolf Krzemiński - Kanclerz Kapituły
Jacek Jan Tatak
Maria Jaskot - Sekretarz Kapituły
 
po zapoznaniu się i przedyskutowaniu nadesłanych wniosków przyznała nagrody w trzech dziedzinach.
 
dziedzinie teatru  nagrodę otrzymała Małgorzata Bernatek -  Dyrektor Szydłowieckiego Centrum Kultury za całokształt działalności w zakresie popularyzowania teatru profesjonalnego i amatorskiego, a także za wieloletnie i systematyczne działania na polu krzewienia kultury żywego słowa.
 
W dziedzinie muzyki nagrodę otrzymała Kapela Józefa Wyrwińskiego
z Korzyc,  za wieloletnie kultywowanie tradycyjnej muzyki ludowej przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
  
 
Kapela Józefa Wyrwińskiego z Korzyc
  
W dziedzinie folkloru i sztuki ludowej nagrodę otrzymała Stanisława Baran, kierownik Zespołu Ludowego „Sobótka” z Czarnolasu za znaczący dorobek  w dziedzinie wydobywania, opracowania, prezentowania i dokumentowania autentycznej kultury ludowej. 
  

Stanisława Baran wraz z Zespołem Ludowym „Sobótki” z Czarnolasu