posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
KONTYNUACJA WYDANIA SEJMOWEGO DZIEŁ WSZYSTKICH JANA KOCHANOWSKIEGO
 
 
W 1978 roku Sejm dla upamiętnienia 450 rocznicy urodzin i 400 rocznicy śmierci (…)znakomitego humanisty i wielkiego poety Jana Kochanowskiego, twórcy polskiego języka literackiego(…), postanowił zrealizować narodowe wydanie dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w opracowaniu naukowym i typograficznym wraz z nowoczesnym tłumaczeniem utworów łacińskich na język polski. Koncepcja projektu powstawała w Instytucie Badań Literackich PAN, zaplanowano wydanie  13 tomów w 18 woluminach:
 t. I Psałterz Dawidów w pięciu woluminach, t. VII Poezja polityczna w dwóch woluminach, pozostałe pojedyncze tomy, tom wstępny poza tą numeracją.

W latach 1982-1997 ukazały się: t. Wstępny, t. I/1, 1/3, 1/4, t. I/5  Psałterz Dawidów, t. II Treny, t. IV Pieśni, t. VII/2 Proza.
 Dokończenie pozostałych 11 tomów  ponownie rozpoczęto w 2013 roku, również w Instytucie Badań Literackich PAN pod kierunkiem prof. Andrzeja Dąbrówki. Pięcioletni projekt, realizowany w latach 2013-2018, sfinansowany został przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki  i zaowocował opracowaniem t. I/2 Objaśnienia do Psałterza, t. III Fraszki t. V Fragmenta, t. VI Odprawa Posłów greckich, t. VII/1 Poezje polityczne, t. VIII Poematy różne, t. IX Aratus, t. XI Pisma ortograficzne, t. X Poezja łacińska nie zmieścił się w tym projekcie i wymaga osobnego dokończenia.
Zgodnie z planem wydawniczym, w 2019 roku ukażą się drukiem t. VI i XI; 2020 t. V. i VIII; 2021t. VII i IX; 2022 t. III i I/2; 2023t.X i O Wprowadzenie wydawnicze (reprint i dodatek oraz posłowie wydawców).
 
14 czerwca podczas sesji popularnonaukowej w Muzeum Jana Kochanowskiego, zorganizowanej z okazji XXVIII Czarnoleskich Spotkań Sobótkowych prof. Andrzej Dąbrówka szczegółowo omówił stan zaawansowania prac. Przedstawił cele główne, projektu „Dokończenie Wydania sejmowego Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego”, wymieniając w kolejności, cel badawczo-edytorski, wydawniczy, repozytoryjny i badawczo-rozwojowy.