posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
REALIZOWANE TEMATY BADAWCZE 1. Historia majątku Czarnolas w XVIII-XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli jako miejsca pamięci o Janie Kochanowskim.
2. Popularność dzieł Jana Kochanowskiego w XV-XVIII wieku, w świetle inwentarzy, księgozbiorów, akt notarialnych i innych dostępnych źródeł.
3.  Potomkowie Jana Kochanowskiego w XVI-XX wieku.
4. Wpływ dzieł Jana z Czarnolasu na twórczość Martina Opitza i śląskich poetów
z obszaru języka niemieckiego.
5. Twórczość Wenzela Scherffera von Scherffensteina w kontekście pierwszego niemieckiego tłumaczenia "Fraszek" Jana Kochanowskiego.

Tematy realizowane są przez pracowników naukowych Ośrodka Informacji, Dokumntacji i Badań nad  Zyciem i Twórczością Jana Kochanowskiego, który jest integralną częścią naszego Muzeum.