posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
Protokół z posiedzenia jury XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O dzban czarnoleskiego miodu”

Jury w składzie:

Adolf Krzemiński - przewodniczący
Marian Popis - sekretarz
Renata Pogorzelska-Wojtaszek - członkini,

po przeczytaniu i przeanalizowaniu nadesłanych wierszy postanowiło przyznać następujące nagrody:

I nagrodę autorowi zestawu wierszy opatrzonych godłem STIUK to jest Anna Piliszewska z Wieliczki (fundator: Starosta Powiatu Zwoleńskiego);

II nagrodę autorowi zestawu wierszy opatrzonych godłem SŁONECZNlKI to jest Andrzej Ziobrowski z Krakowa ( fundator: Burmistrz Zwolenia);

III nagrodę autorowi zestawu wierszy opatrzonych godłem ANIMA to jest Bogdan Nowicki z Zabrza (fundator: Muzeum Jana Kochanowskiego);

Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymują:

Janusz Pyziński z Dębicy godło MALWA (fundator: Maciej Kosowski);

Edyta Wysocka z Miastka godło IKAR (fundator: Muzeum Jana Kochanowskiego).


Jury stwierdza, że poziom nadesłanych na tegoroczny konkurs wierszy jest zróżnicowany, a nagrodzonych - wysoki. Na szczególne podkreślenie zasługują utwory poetyckie inspirowane życiem i twórczością Jana Kochanowskiego. Godne uznania są również wiersze o walorach kulturowych z głębokim przesłaniem humanistycznym. Nie można również nie zauważyć utworów ambitnych formalnie, świadczących
o poszukiwaniach artystycznych i twórczych.

Jury dziękuje Organizatorom za przeprowadzenie – w tak trudnych warunkach zewnętrznych, kolejnej XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O dzban czarnoleskiego miodu”.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 


Dokumenty do pobrania:
Protokół z posiedzenia jury (opublikowano: 2020-06-30 13:04:53 rozmiar: 152 kB)