posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
Deklaracja dostępności Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie -Cyfrowy Czarnolas

 • Data publikacji strony internetowej: 04.04.2011r
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.05.2017r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia mogą nie posiadać tekstów alternatywnych
 • Niektóre zdjęcia lub dokumenty mogą mieć formę skanów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 26.03.2021r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 26.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: : Dyrektor Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
 • E-mail: sekretariat@muzeumkochanowski.pl
 • Telefon: 48 6772005

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Skargi i odwołania można kierować pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący Dyrektor Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
 • Adres: Czarnolas 36, 26-720 Policzna
 • E-mail: dyrektor@muzeumkochanowski.pl
 • Telefon: 48 6772005

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Czarnolas 36, 26-720 Policzna

Na teren Muzeum zapraszamy przez bramę główną. Po prawej stronie znajduje się Kordegarda, w której umiejscowiona jest kasa biletowa i toalety (w tym toaleta dla niepełnosprawnych). Na piętrze znajdują się pomieszczenia administracyjno-biurowe. Do pomieszczeń administracyjno-biurowych prowadzą schody. Przy schodach brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Po wejściu do budynku osoba niepełnosprawna zostanie obsłużona przez urzędnika z dowolnego pokoju znajdującego się na parterze. 

Na terenie Muzeum nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Podążając aleją główną dochodzimy do Dworu Jabłonowskich, w którym swoją siedzibę ma Muzeum Jana Kochanowskiego. Na parterze znajduje wystawa główna, w przyziemiach budynku wystawy towarzyszące. W budynku brak toalet dla zwiedzających. Z boku Muzeum znajduje się kaplica przydworska.

Przed bramą wjazdową do Muzeum znajduje się bezpłatny parking dla samochodów osobowych i autokarów.

Dojazd do obiektu jedynie własnym środkiem transportu.

Muzeum jest czynne w sezonie letnim (od 01 maja do 31 sierpnia) wt.-pt. 8.00-16.00; sob.-niedz. 10.00-18.00; w sezonie zimowym (od 01 września do 30 kwietnia) wt.-pt. 8.00-16.00; sob.-niedz. 09.00-16.00. Park muzealny czynny codziennie do zmierzchu.