posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2020
W 2020 roku otrzymaliśmy dotacje celowe z budżetu

Województwa Mazowieckiego

 

 

1.    Dofinansowanie w kwocie 120 000,00 na zadania pn. „Konserwacja i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowej oficyny dworkiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego Etap I - dokumentacja”.

Dofinansowanie to w formie dotacji celowej pozwoliło na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na bardzo ważne dla nas zadanie, a mianowicie rewitalizację drewnianej, zabytkowej oficyny, obiektu niezwykle ważnego dla dziejów Czarnolasu.

Realizacja zadania planowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach: Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe Typ projektów Wzrost Regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych.

2.    Dofinansowanie w kwocie 29 000,00 na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i nagłaśniającego” .

Zestawy sprzętu nagłaśniającego
i komputerowego zostały zakupione z myślą o działaniach edukacyjnych. Muzeum pozyskało dzięki temu  sprzęt nagłaśniający wraz z kolumnami, mikrofonami bezprzewodowymi, mikserem, statywami, laptop wraz z oprogramowaniem, projektor w zestawie z ekranem i wieszakiem, drukarkę oraz dwa komputery typu All in One z oprogramowaniem.

3.    Dofinansowanie w kwocie 71 000,00 na zadanie pn. „Zakup muzealiów” .

Dzięki temu mogliśmy skorzystać z niecodziennej okazji do nabycia jedenastu obiektów o dużej wartości historycznej. Niektóre z nich po wykonaniu niewielkich zabiegów konserwatorskich trafiły bezpośrednio na wystawę, inne czekają na konserwację. Spośród najcenniejszych wymienić należy: bogato rzeźbioną ławę renesansową typu skrzyniowego, stół z końca XVII wieku oraz rzeźbioną szafę barokową z elementami dekoracji późnorenesansowych z końca XVII wieku.