posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
Eksponat:  Portret Jana Kochanowskiego
image to zoom image from image

Portret Jana Kochanowskiego – kopia obrazu Jana Matejki, wykonana przez Annę Szymborską w 1961 roku.

Jest to rodzaj fantazyjnego portretu, przedstawiającego Jana Kochanowskiego. Obraz wykonany przez Matejkę około 1884 roku. Na portrecie widzimy ten sam Matejkowski typ, który jest znany z obrazu z Urszulką. Kochanowski przedstawiony został z rozwianą brodą i wieńcem laurowym na głowie, takim jak dawniej wieńczono rzeźbione posągi. Na odwrocie tego portretu, ofiarowanego Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie gdzie znajduje się do dzisiaj, malarz umieścił żartobliwą,  wierszowaną mistyfikację:   

                                    Konterfekt Jana pisarza zacnego, 

                                    Xięciem poetów w Poloney zwanego, 

                                    Malarz Włoch w Czarnolesie farby udanymi

                                    Imaginował – myślami wdzięcznymi 

                                    Krzepion, że wżdy ludzie na lat trzysta

                                    Poznają, jak wyglądał Ten -  Boski Lutnista   

                                   Ex actis Republicae Babiniensis

                                   Cantor atgue pictor totius Reipublicae.*
 

(tłum. Z akt Rzeczpospolitej Babinieckiej Pieśniarz i malarz całej Rzeczpospolitej)