posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
Eksponat:  Rzeczpospolita Babińska
image to zoom image from image

Rzeczpospolita Babińska - kopia obrazu Jana Matejki, wykonana przez Hilarego Gilewskiego w 2005 roku. 
Obraz namalowany w 1881 roku, zakupiony od malarza przez Aleksandra Krywulta i odsprzedany w 1882 Marii z Kronnenbergów hr. Zamoyskiej. Następnie był własnością Marii Taube, która w 1928 roku darowała go Muzeum Narodowemu w Warszawie. Matejko przedstawił na obrazie scenę rozgrywająca się w ogrodzie przed dworem w Babinie, w majątku Stanisława Pszonki, współtwórcy słynnej Rzeczpospolitej Babińskiej. Na obrazie rozpoznać można wiele ważnych osobistości życia publicznego i intelektualnego XVI wieku. Pośrodku stoi z wieńcem na głowie „pierwszy burgrabia Rzeczpospolitej” Stanisław Pszonka, który wznosi toast na cześć , siedzącego w fotelu arcybiskupa gnieźnieńskiego Stanisława Dzierzgowskiego.  Poeta i sekretarz Andrzej Trzecieski z piórem w ręku  prosi arcybiskupa o wpisanie się do akt Rzeczpospolitej.. Przy stoliku siedzi wojewoda lubelski Piotr Firlej, rozmawia z doktorem Montana. Obok stoi publicysta i myśliciel Andrzej Frycz Modrzewski i stojący w wielkim słomianym kapeluszu  Piotr Kaszowski. Wsparty na stoliku Mikołaj Rej z Nagłowic rozmawia z pisarzem Piotrem Orzechowskim, który przybył w towarzystwie swojej żony Magdaleny Chełmskiej.; huśtający się obok Stańczyk rzuca jej jabłko.

Za Rejem znajduje się grupa magnatów; wśród nich Jan Łaski, Mikołaj Oleśnicki i stolnik sandomierski Stanisław Lupa Podlodowski –późniejszy teść Jana Kochanowskiego. Na skraju obrazu dworak wytacza nowa beczkę wina. Z lewej pod drzewem siedzą: lutnista królewski Bekwark z filozofem i lekarzem Sebastianem Petrycym.; obok grają w szachy poeta Jan Kochanowski i kronikarz Marcin Bielski., za nimi rozbawiony heraldyk Bartosz Paprocki. Pod drzewem- Pani Pszonkowa z grupą niewiast. Na pierwszym planie, pośrodku siedzi dziewczynka z otwarta książką, a obok chłopczyk z mieczem. Dzieci symbolizują myśl, że następcy bawiących się szlachciców obronią ojczyznę mieczem, a córki będą strażniczkami tradycji narodowych.