posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
Eksponat:  ”Kochanowski z Urszulką”
image to zoom image from image
Tkanina dwuosnowowa przedstawia stylizowaną czarnoleską lipę oraz postać Kochanowskiego trzymającego za rękę Urszulkę. Pod spodem cytat z fraszki „Na lipę”. Polska 1955 rok