Zoologia/Rolnictwo/Leśnictwo

green plant on persons hand

Prawa pracownicze w rolnictwie: Jakie obowiązki ma pracodawca wobec sezonowych pracowników rolnych?

Definicja sezonowego pracownika rolnego: Kim jest i jakie charakteryzuje go stanowisko? Sezonowy pracownik rolny to osoba zatrudniona w rolnictwie na określony, krótkoterminowy okres, zazwyczaj związany z konkretną porą roku lub etapem produkcji rolnej. Tego typu pracownicy są niezbędni w wielu sektorach rolnictwa, w których zapotrzebowanie na siłę roboczą znacząco wzrasta w określonych momentach cyklu produkcyjnego, …

Prawa pracownicze w rolnictwie: Jakie obowiązki ma pracodawca wobec sezonowych pracowników rolnych? Read More »

tree, field, cornfield

Prawa i obowiązki dzierżawcy gruntów rolnych: Co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy?

Podstawowe definicje: Co to jest dzierżawa gruntów rolnych i jakie są jej formy? Dzierżawa gruntów rolnych to forma prawna, która pozwala jednej stronie (dzierżawcy) korzystać z nieruchomości należącej do innej strony (właściciela) w celach rolniczych. W zamian za użytkowanie gruntu, dzierżawca zobowiązuje się płacić właścicielowi określoną opłatę, zwaną czynszem dzierżawnym. Poniżej przedstawiamy podstawowe definicje i …

Prawa i obowiązki dzierżawcy gruntów rolnych: Co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy? Read More »