pi, board, blackboard

Ile to pierwiastek z 2?

Historia odkrycia pierwiastka z 2

W starożytnej Grecji matematyka była traktowana nie tylko jako narzędzie do rozwiązywania praktycznych problemów, ale również jako sposób poszukiwania prawd uniwersalnych. To właśnie w tym kontekście pojawiła się kwestia pierwiastka z 2.

Legenda głosi, że pierwszym, który zajął się problemem √2, był Pitagoras lub jeden z jego uczniów w VI wieku p.n.e. Dla Pitagorejczyków, którzy wierzyli, że wszystko można wyrazić jako stosunek dwóch liczb całkowitych (liczby wymierne), odkrycie, że pierwiastek z 2 jest niewymierny, było szokiem.

Problem pojawił się, gdy próbowano obliczyć długość przekątnej kwadratu o boku o długości 1. Za pomocą twierdzenia Pitagorasa można wykazać, że długość ta wynosi √2. Jednak próby wyrażenia tej liczby jako dokładny stosunek dwóch liczb całkowitych kończyły się niepowodzeniem.

Mówi się, że dowód niewymierności √2 był tak kontrowersyjny wśród Pitagorejczyków, że postanowili utrzymać go w tajemnicy. Chociaż prawdziwość tej historii jest dyskusyjna, dowód niewymierności pierwiastka z 2 jest jednym z najstarszych znanych dowodów w matematyce.

Ostatecznie, uznano, że istnieją liczby niewymierne, co prowadziło do dalszego rozwoju teorii liczb i matematyki jako całości. Odkrycie niewymierności pierwiastka z 2 stało się kamieniem węgielnym dla dalszych badań nad liczbami niewymiernymi i ich miejscem w świecie matematyki.

Matematyczne dowody niewymierności √2

Pierwiastek z 2, znany również jako √2, jest jedną z najważniejszych liczb niewymiernych w matematyce. Jego niewymierność została udowodniona już w starożytnej Grecji, a dowód ten stanowi ważny moment w historii matematyki.

Założenie przeciwne

Aby udowodnić, że √2 jest niewymierny, można zacząć od założenia przeciwnego, czyli że jest wymierny. Wówczas można by go przedstawić jako stosunek dwóch liczb całkowitych:
[ √2 = \frac{p}{q} ]
gdzie ( p ) i ( q ) są liczbami całkowitymi, największy wspólny dzielnik ( p ) i ( q ) wynosi 1 (czyli są względnie pierwsze), a ( q ) nie jest równa zero.

Kwadratowanie obu stron

Podnosząc obie strony równania do kwadratu, otrzymujemy:
[ 2 = \frac{p^2}{q^2} ]
Skąd:
[ p^2 = 2q^2 ]

Sprzeczność

Z powyższego równania wynika, że ( p^2 ) jest liczbą parzystą (bo jest podzielna przez 2). Zatem ( p ) także musi być liczbą parzystą. Załóżmy więc, że ( p = 2k ), gdzie ( k ) jest pewną liczbą całkowitą. Podstawiając to do naszego równania otrzymujemy:
[ (2k)^2 = 2q^2 ]
[ 4k^2 = 2q^2 ]
[ q^2 = 2k^2 ]

Z tego równania wynika, że również ( q^2 ) (a co za tym idzie ( q )) musi być liczbą parzystą. Ale to prowadzi do sprzeczności z naszym początkowym założeniem, że ( p ) i ( q ) są względnie pierwsze, bo obie są parzyste.

Wobec powyższej sprzeczności nasze początkowe założenie, że √2 jest liczbą wymierną, jest nieprawdziwe. Zatem pierwiastek z 2 jest liczbą niewymierną.

Ten elegancki i prosty dowód pokazuje, jak silne mogą być narzędzia matematyczne w wykazaniu fundamentalnych właściwości liczb i jak ważne jest założenie przeciwne w procesie dowodzenia.

Przykłady zastosowań pierwiastka z 2 w praktyce codziennej

Choć pierwiastek z 2 jest liczbą niewymierną, pojawia się on w wielu aspektach naszej codzienności, zwłaszcza w kontekście geometrii i projektowania. Oto kilka przykładów jego zastosowania w życiu codziennym:

 1. Projektowanie wnętrz i architektura:
  Podczas projektowania przestrzeni, architekci i projektanci wnętrz często korzystają z proporcji opartych na pierwiastku z 2. Na przykład, przekątna telewizora lub ekranu komputera jest często podawana z uwzględnieniem pierwiastka z 2, aby określić optymalny dystans oglądania.
 2. Obróbka zdjęć i grafika komputerowa:
  Format papieru A4 i jego pochodne (A3, A5 itp.) mają proporcje, w których stosunek dłuższego boku do krótszego wynosi pierwiastek z 2. Dzięki temu, kiedy dzielimy arkusz A4 na pół, otrzymujemy dwa arkusze A5 o tych samych proporcjach.
 3. Matematyka w szkole:
  Uczniowie często spotykają się z pierwiastkiem z 2 podczas rozwiązywania zadań związanych z trójkątami prostokątnymi w kontekście twierdzenia Pitagorasa.
 4. Rękodzieło i szycie:
  Podczas projektowania i tworzenia patchworków, wzorów do szydełkowania czy innych projektów rękodzielniczych, pierwiastek z 2 może pojawiać się w obliczeniach potrzebnych do uzyskania określonych kształtów i wzorów.
 5. Gry i zabawki:
  Niektóre gry, takie jak szachy czy gry planszowe, używają plansz w kształcie kwadratu. Ruchy po przekątnej planszy są często oparte na długości przekątnej, która jest powiązana z pierwiastkiem z 2.
 6. Budownictwo:
  Podczas budowy schodów, ramp czy innych konstrukcji, stosunek wysokości do szerokości może być oparty na pierwiastku z 2, aby uzyskać odpowiednie kąty i proporcje.

Choć pierwiastek z 2 może wydawać się liczbą abstrakcyjną, odgrywa on ważną rolę w wielu praktycznych aspektach naszego życia, od sztuki i projektowania po naukę i technologię.

Pierwiastek z 2 w kulturze i nauce

Pierwiastek z 2, choć jest to liczba matematyczna, ma swoje miejsce w kulturze i nauce, wykraczając poza czysto arytmetyczne ramy. Poniżej przedstawiam kilka obszarów, w których pierwiastek z 2 miał lub nadal ma znaczenie:

 1. Starożytna Grecja i “kryzys niewymierności”:
  Historia pierwiastka z 2 jest ściśle związana z pitagorejczykami, starożytnymi greckimi matematykami. Odkrycie, że przekątna kwadratu o boku o długości 1 jest niewymierna (czyli jej wartość to pierwiastek z 2) było dla nich szokiem. Nie mieli sposobu na przedstawienie takiej liczby w formie ułamka, co doprowadziło do “kryzysu niewymierności”.
 2. Sztuka i proporcje:
  Znana jako “złoty prostokąt”, proporcja bazująca na pierwiastku z 2 jest uważana za estetycznie przyjemną. Pojawia się w wielu dziełach sztuki i architektury jako wyraz idealnych proporcji.
 3. Nauka i inżynieria:
  Pierwiastek z 2 pojawia się w wielu wzorach i równaniach, szczególnie tam, gdzie przekątne, geometryczne proporcje lub fale stojące odgrywają rolę.
 4. Literatura i film:
  Z powodu swojej tajemniczej natury i historii pierwiastek z 2 stał się inspiracją dla wielu twórców. Jego niewymierność i nieuchwytność są używane jako metafory w literaturze i kinie, odnosząc się do nierozwiązywalnych problemów lub kwestii egzystencjalnych.
 5. Edukacja:
  Pierwiastek z 2 jest często wprowadzany w szkołach średnich jako przykład liczby niewymiernej. Jego historia i matematyczne właściwości są omawiane w kontekście rozwijania umiejętności myślenia krytycznego i zrozumienia głębszych koncepcji matematycznych.
 6. Filozofia i religia:
  Odkrycie niewymierności pierwiastka z 2 miało głębokie implikacje dla filozofów starożytnej Grecji. Wprowadziło to pojęcie niewymierności i nieuchwytności w świecie liczb, co prowadziło do głębszych refleksji nad naturą rzeczywistości.

W ten sposób pierwiastek z 2, choć jest to pojęcie matematyczne, przenika wiele aspektów ludzkiego życia, od sztuki i kultury po naukę i filozofię, świadcząc o tym, jak głęboko matematyka jest zakorzeniona w naszej kulturze i historii.

Leave a Comment