Palnik na olej przepracowany

Palnik na olej przepracowany – co to jest i do czego służy?

Co to jest olej przepracowany?


Palnik na olej przepracowany jest nieodzowną częścią nagrzewnicy olejowej. W kotłach opalanych olejem palnik musi mieć możliwość regulacji w zależności od zmian parametrów oleju. Precyzyjnie dobrane palniki olejowe w palenisku olejowym zapewniają trwałość i wysoką efektywność energetyczną nagrzewnicy. Taki palnik, jak i sama grzałka, pozwala zminimalizować emisję zanieczyszczeń.

Dodatkowo zaletą kotłów olejowych jest to, że po wymianie palników, kotły olejowe mogą pełnić również funkcję kotłów gazowych. Jednak ze względu na wysoką cenę są rzadko stosowane w kotłach dla pojedynczych gospodarstw domowych.

Jak właściwie działają palniki na zużyty olej?


Palnik olejowy w kotle grzewczym rozpyla olej lub pozwala na odparowanie oleju. W procesie tym paliwo jest silnie mieszane z powietrzem i spalana jest tylko mieszanka olejowo-powietrzna. Warunkiem prawidłowej pracy palnika olejowego jest odpowiednia jakość oleju. Lepkość kinematyczna jest najważniejsza dla spalania. Aby uzyskać odpowiednią lepkość, olej opałowy musi zostać podgrzany. W palniku olej jest podgrzewany przez elektryczną grzałkę olejową. Jest zintegrowany z dyszą i ma zmienny zakres mocy. Grzejnik dostosowuje swoją energię elektryczną do chwilowego zapotrzebowania na ciepło, minimalizując w ten sposób zużycie energii. Kiedy paliwo osiągnie zadaną temperaturę np. 80°C, termostat wysyła sygnał do sterownika. Sterownik uruchamia najpierw wentylator, następnie układ zapłonowy, następnie otwiera zawór odcinający olej. Powstała mieszanina olejowo-powietrzna zapali się, co zostanie zasygnalizowane przez czujnik płomienia.

Jeżeli płomień zgaśnie podczas pracy palnika, dopływ oleju zostanie natychmiast przerwany. Urządzenie próbuje ponownie uruchomić palnik i zapala mieszankę. Jeśli jednak mieszanka nie wypali się w zaprogramowanym czasie, palnik zostanie zablokowany.

Po uruchomieniu i wyregulowaniu palnika elektronika sterująca umożliwia ustawienie minimalnego zużycia oleju opałowego. Jeśli przepływ oleju zmniejszy się (np. o 10% z powodu zatkania dyszy), na wyświetlaczu pojawi się komunikat o konieczności serwisu.

Aby osiągnąć całkowite spalanie i oszczędzać energię, palnik musi być idealnie zespolony z kotłem. W przeciwnym razie kocioł będzie mniej wydajny iw związku z tym będzie zużywał więcej oleju do wytworzenia tej samej ilości ciepła.

Palniki olejowe (przepracowane) – rodzaje:


Palnik olejowy z parownikiem – zbierz olej na patelni i pozwól mu odparować. Po tym powstała para łączy się z powietrzem i spala. Palnik na olej opałowy jest bardzo wrażliwy na wahania przepływu powietrza w kominie.


Palnik wtryskowy oleju opałowego – w tym palniku olej opałowy jest dostarczany pod niskim ciśnieniem – do 0,1 MPa. Do palnika doprowadzane jest dodatkowe powietrze, aby zapewnić dobre spalanie, ponieważ ilość powietrza użytego do atomizacji jest niewystarczająca. Palnik wtryskowy służy do spalania głównie olejów ciężkich.


Wysokociśnieniowy palnik olejowy wentylatora – działa tak, że olej dostarczany do dysz wyrzucany jest pod ciśnieniem 0,7-2 MPa. Następnie powstałe kropelki oleju odparowują pod wpływem temperatury. Powietrze do spalania oleju opałowego zasysane jest przez wentylator z kotłowni. Mechanizm ten znacznie minimalizuje wpływ zmian ciągu kominowego. W piecach na olej lekki stosowane są wysokociśnieniowe palniki olejowe wentylatorowe.

Dwustopniowy palnik olejowy – zapewnia bardziej ekonomiczną pracę kotła i całego systemu grzewczego. Posiada system bezpieczeństwa, w przypadku awarii w systemie wyłącza palnik i odcina dopływ paliwa. 

Regulacja palnika przepracowanego


Prawidłowe dopasowanie palnika olejowego do kotła kondensacyjnego to niezwykle ważna kwestia. W przeciwnym razie wydajność pieca spadnie. Powoduje to większe zużycie paliwa w celu wytworzenia tej samej ilości ciepła.

Ponadto, aby jak najlepiej wykorzystać właściwości palnika kuchenki olejowej, należy go odpowiednio ustawić. Zwykle proces regulacji polega na przesunięciu zespołu palnika z płytą zatrzaskową na wąską gardziel na końcu palnika. Ta czynność pozwala zwiększyć lub zmniejszyć ilość powietrza, które może krążyć wokół płyty zaporowej. Po uruchomieniu i wyregulowaniu palnika pieca olejowego, elektronika sterująca umożliwia ustawienie minimalnego zużycia materiału grzewczego. Jeśli przepływ oleju zmniejszy się, na wyświetlaczu pojawi się informacja o konieczności serwisowania.

Piec na zużyty olej – legalny czy nie?


Zużyty piec olejowy można kupić w wielu miejscach. Papiernicze i internetowe. Być może dlatego informacja, że spalanie zużytego oleju jest nielegalne, zaskoczyła wiele osób. Otóż – to nie jedyna sytuacja, w której przepisy prawne są dość skomplikowane i nie do końca jasne.

Co mówi prawo?

Artykuł 191 ustawy o odpadach dotyczy tego, czy olej odpadowy może być używany w spalarni. Stanowi ona, że zabronione jest spalanie wszelkich odpadów (w tym zużytego oleju) w obiektach do tego nieprzeznaczonych. Być może zastanawiasz się, czy przepracowany piecyk olejowy jest takim dodatkiem. Cóż, zgodnie z prawem – nie jest!

Za niewłaściwą obróbkę cieplną odpadów grożą kary do 500 zł. Samo posiadanie w domu lub w warsztacie specjalnej spalarni (dotyczy to również domowych palników na olej przepracowany) nie jest wykroczeniem. Jednak przepisy zezwalają tylko na zatrzymanie go… do celów kolekcjonerskich. Jeśli więc podłączysz go do bazy, będzie miał wyraźne ślady użytkowania – straż miejska i tak może wystawić Ci mandat. Podstawą prawną jest tu art. 174 ww. ustawy o odpadach.

Chociaż przepisy dotyczące utylizacji odpadów niebezpiecznych są dostępne dla wszystkich, fora internetowe pełne są dyskusji na temat wyboru najlepszego pieca do spalania zużytego oleju. Ludzie wymieniają się wskazówkami i rozwiązaniami online, z których korzystają.

Oczyszczanie oleju przepracowanego

Zużyte oleje magazynowane są w zbiornikach, gdzie czyszczenie odbywa się poprzez dekantację (ciecz jest odprowadzana z osadu znajdującego się pod cieczą w zbiorniku). Proces ten odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie oleje poddawane są pierwszej destylacji próżniowej w celu usunięcia wody i  najbardziej lotnych frakcji z odpadów. Po pierwszej destylacji  częściowo oczyszczony i bezwodny olej przesyłany jest do zbiornika buforowego, gdzie zmydlone lub sflokulowane części są dekantowane. W kolejnym etapie strumień odwodnionego oleju kierowany jest do termicznego odasfaltowania  i destylacji frakcyjnej. Ta destylacja powoduje rozdział na fazy lekkie i ciężkie zawierające polimery o dużej masie cząsteczkowej i metale.

Czy w piecu można spalić zużyty olej silnikowy?

Taki olej nigdy nie powinien być spalany w twoim piekarniku. Spalanie olejów odpadowych jest nielegalne i niezwykle niebezpieczne dla środowiska. Zużyty olej silnikowy jest odpadem niebezpiecznym i należy go utylizować w specjalnych obiektach. Podczas spalania tych odpadów w niewyspecjalizowanych zakładach, do środowiska przedostają się związki rakotwórcze, takie jak benzo(a)piren oraz szkodliwe związki metali. Oleje silnikowe zawierają metale ciężkie: arsen, bar, kadm, ołów i chrom. W wyniku spalania dostają się do płuc i uszkadzają układ oddechowy i nerwowy.

Zużyty olej – kilka ciekawych informacji 

Jak wyregulować palnik na zużyty olej?

Po umieszczeniu palnika należy wyregulować jego głębokość w komorze spalania przesuwając rurę płomieniową do tyłu lub do przodu. Następnie lekko unieść palnik z pompy paliwowej, dokręcić górną śrubę kołnierza i śrubę z łbem sześciokątnym, zamocować palnik do kołnierza.

Ile kosztuje 1 litr zużytego oleju?

Obecnie cena oleju opałowego w Polsce (w zależności od regionu kraju) mieści się w przedziale 7,80-8,50 zł za litr. Jaki piec olejowy (przeciążenie)?

Kocioł olejowy kondensacyjny jest jednym z najbardziej wydajnych urządzeń do spalania oleju. Specjaliści w dziedzinie ogrzewania uważają, że jeśli zdecydujemy się na ogrzewanie olejowe, to dopiero zakup takiego kotła ma sens ekonomiczny.

Skąd w Polsce bierze się olej przepracowany?

W 2022 r 87 proc. ropy naftowej dostarczanej do Polski przez Naftoport pochodzi z innych kierunków niż Rosja. Większość surowców jest wysyłana z Arabii Saudyjskiej i Norwegii.

Leave a Comment